sluit
sluit
Ons advies aan de gemeente Den Haag, Droom Durf Doe! (met het onderliggende rapport) downloaden? Klik hier

Nieuw bestuurslid personeel en organisatie gezocht!

PUBLICATIEDATUM: 24 januari 2022

Nieuw bestuurslid personeel en organisatie gezocht!


publicatiedatum: 24 januari 2022

SAMENVATTING

Wij zoeken een betrokken en ervaren bestuurslid, liefst in kleine organisaties en met kennis in personeelsbeleid.


Wat doet Centrum Groepswonen?

Stichting Centrum Groepswonen is een organisatie die sinds 2018 bestaat en die zich inzet voor het bevorderen van Groepswonen, oorspronkelijk alleen in Den Haag, inmiddels ook actief in andere gemeenten zoals de gemeente Westland. Het Centrum heeft de ambitie om te fungeren als een spin in het web vanuit de rijke traditie in Den Haag op het gebied van Groepswonen.

De essentie van groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband. Bewoners hebben een eigen woonruimte, maar hebben ook een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Groepswonen is een middel tegen eenzaamheid, maar gemeenschappelijk wonen is vooral ook gewoon fijn. En het biedt maatschappelijke voordelen zoals een betere woonruimteverdeling, tegengaan van sociaal isolement en vanzelfsprekende zorg voor elkaar. Groepswonen is een geliefde woonvorm bij ouderen, maar heeft grote voordelen voor alle leeftijdsgroepen. Er zijn woongroepen voor ouderen, soms met extra zorgvoorzieningen, gemengde woongroepen, woongroepen voor mensen met een beperking, voor gezinnen, voor mensen die graag gezamenlijk duurzamer willen leven, zowel in sociale huur als vrije-sector huurwoningen en koopwoningen.


De organisatie

Het Centrum wordt gesubsidieerd door de Gemeente Den Haag. Daarnaast heeft het Centrum eigen inkomsten door het verlenen van diensten aan andere gemeenten of aan maatschappelijke organisaties. Het team bestaat op dit moment uit een directeur en drie consulentes, allen part time werkzaam. Het Centrum is een stichting met een stichtingsbestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van het centrum, is werkgever van het personeel en adviseert het team over strategisch beleid en toekomstige ontwikkelingen. Het bestuur werkt collegiaal en is gezamenlijk verantwoordelijk. Wel is er een taakverdeling tussen de bestuursleden. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Buiten de bestuursvergaderingen zijn de bestuursleden beschikbaar voor ondersteuning van de directeur, bijvoorbeeld in het overleg met de gemeente, overleg met accountant of andere externe partners. Het tijdbeslag is ongeveer 1 á 2 dagen per maand. Het bestuur is onbezoldigd.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 5 leden: voorzitter, vice-voorzitter/secretaris, penningmeester, bestuurslid woongroepen en bestuurslid personeel en organisatie. Voor deze laatste functie bestaat sinds 1 januari een vacature vanwege het vertrek van een bestuurslid.


Profiel en taken van het bestuurslid personeel en organisatie

Wij zoeken een bestuurslid met betrokkenheid bij het onderwerp groepswonen, bestuurlijke ervaring, liefst ook in kleine organisaties en met kennis van en ervaring in personeelsbeleid en het functioneren van organisaties. Dit bestuurslid is het eerste aanspreekpunt voor de directeur en het bestuur als het gaat om vraagstukken over personeel en organisatie. Ook onderhoudt het bestuurslid contacten met het personeel en is het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur voor de leden van het team. Indien nodig onderhoudt dit bestuurslid ook contacten met het externe bureau dat belast is met de HRM-functie. Aandachtspunt zijn de ontwikkelingen met betrekking tot te verwachten personeelswisselingen en vacatures binnen het team in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van enkele medewerkers. Het bestuur streeft naar een gevarieerde samenstelling, daarom hopen we ook reacties te krijgen van jonge mensen. Dat geldt ook voor mensen die zich verbonden voelen met een van de vele diverse groepen in Den Haag.


Praktisch

Meer informatie over het Centrum Groepswonen is te vinden op de website www.centrumgroepswonen.nl. Voor informatie over de bestuursfunctie kunt u terecht bij de voorzitter van het bestuur: Anke van Kampen, tel. 06 24884184 of bij de directeur: Terry van der Heide. Als u belangstelling hebt voor de functie, ontvangen wij graag uiterlijk 15 februari uw cv en een motivatiebrief op het e-mailadres van de voorzitter: avkampen@planet.nl.