sluit
sluit

Droom Durf Doe! download ons advies aan gemeente Den Haag

PUBLICATIEDATUM: 14 juli 2021

Droom Durf Doe! download ons advies aan gemeente Den Haag


publicatiedatum: 14 juli 2021

Welke innovatieve woongroepen en collectieve woonvormen moeten er de komende tijd ontwikkeld worden in Den Haag? Wat zijn de kansen en risico’s in deze? Hoe staat het met de belangstelling van de Haagse burgers en van professionals?

Naar aanleiding van deze vragen van de gemeente Den Haag, heeft Centrum Groepswonen een onderzoek laten doen door Stijlvol Ouder onder de bewoners van Den Haag en ook onder de professionals. Onder beide partijen blijkt de belangstelling voor collectieve woonvormen groot.

Goed nieuws! Tijdens een vervolgbijeenkomst met de betrokken professionals is afgesproken om samen de handen uit de mouwen te steken en samen toe te werken naar concrete collectieve woonvormen in Den Haag.

Download ons advies met onderliggend rapport, Droom Durf Doe!

disclaimer bij het advies en het onderliggende rapport:

Dit is een uitgave van Centrum Groepswonen 2021 Het overnemen van (gedeelten van) teksten en/of illustraties in druk, digitaal of anderszins is toegestaan, doch slechts indien voorzien van een duidelijke bronvermelding bij het citaat of de afbeelding en onder voorwaarde dat de tekst of het rapport waarin de overname is opgenomen wordt opgestuurd of gemaild naar Centrum Groepswonen (info@centrumgroepswonen.nl).