sluit
sluit

Verschillende woonvormen

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Bron: Kenniscentrum Wonen- Zorg Aedes- Actiz www.kcwz.nl

Verschillende woonvormen

Naast het groepswonen, gemeenschappelijkwonen en meer-generatiewonen wat wij als Centrum Groepswonen ondersteunen, faciliteren en ontwikkelen zijn er nog een heel aantal woonvormen (voor ouderen).

Voor de volledigheid volgt hieronder een lijst met de woonvormen op alfabetische volgorde. Bij deze woonvormen verschillen de mate van gezamenlijkheid en mate van zorg. Bij sommige is er geen gezamenlijkheid maar wel zorg, bij anderen is er juist wel gezamenlijkheid en geen zorg. Soms is het er allebei.


Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een woning voor senioren bij een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en ook gebruik gemaakt kan worden van de voorzieningen.


Co-housing of centraal wonen

Co-housing of centraal wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten – zoals een keuken, woonkamer of tuin – met elkaar deelt. De bewoners kiezen bewust om met elkaar te wonen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

De mate van gezamenlijkheid hangt sterk af van de wensen en mogelijkheden van de bewonersgroep en van de grootte van de groep. Elk project heeft een heel eigen sfeer en elke bewonersgroep hanteert een eigen toewijzingsbeleid.

In Belgie en Denemarken komt de term co-housing al langer voor. In Nederland spreekt met meer over de term Centraal Wonen. Centraal Wonen is een vorm van meergeneratiewonen. Meer lezen over co-housing of centraal wonen.


Co- living

Co-living is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij je zelfstandig woont, maar verschillende voorzieningen deelt. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke woonkamer en werkkamer. Gemeenschappelijke keuken en douches. Vaak zijn er ook speciale services waar je gebruik van kunt maken. Denk aan een boodschappen service, een wasserette en dergelijke. (Het delen van meer faciliteiten is meteen het grootste verschil tussen co-living en wonen in een woongroep.) Meer lezen over co- living.


Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex.

Maak kennis met de ‘gestippelde woongroep’ van Harvest. Een aantal enthousiaste bewoners heeft in Harvest de groep ‘Betrokken Bewoners’ opgericht die verdeeld (‘gestippeld’) over het complex wonen. De Betrokken Bewoners organiseren allerlei activiteiten waar iedereen zich voor kan aanmelden. Belangrijkste activiteit is het onderhouden van de moestuin die naast het complex is gelegen.


Gemeenschappelijk wonen

Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen waarbij meerdere individuen bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen.

Wilt u graag zelfstandig wonen, maar ook voorzieningen delen? Denk eens aan gemeenschappelijk wonen. Dat kan in een woongroep of woongemeenschap. Gezelligheid is dichtbij en tegelijkertijd heeft u privacy. Een mooie combinatie. Lees meer over gemeenschappelijk wonen.


Groepswonen

Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één gebouw samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De bewoners wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen (indien gewenst) bepaalde activiteiten samen. De meeste woongroepen op onze website hebben deze woonvorm. Deze woonvorm heeft soms een leeftijdsgrens van bijvoorbeeld 50+, maar bestaat ook zonder een leeftijdgrens, dan is er sprake van meergeneratie woongroep. Lees meer over groepswonen.


Harmonicawonen

Bij harmonicawonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd in een complex. De overeenkomst tussen gestippeld wonen en harmonicawonen is dat beide soorten gemeenschappelijkwonen te maken hebben met nog andere bewoners, die niet tot hun woongroep behoren. Dit is anders dan woongroepen met een ‘eigen’ complex.


Kangoeroewoningen

Kangoeroewoningen bestaan uit aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie. Mantelzorger en zorgvrager kunnen op deze manier bij elkaar wonen.


Kleinschalig wonen

We spreken van 'kleinschalig wonen' als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.


Knarrenhof

Knarrenhof is een nieuw concept, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. Het is de bedoeling om veilig te wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.

Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. Meer lezen over knarrenhof.


Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning in alle levensfases met minimale fysieke inspanningen en minimale kans op ongevallen.


Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een verplaatsbare, tijdelijke wooneenheid die bij een bestaande woning (bijvoorbeeld in de achtertuin) kan worden geplaatst. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.


Meer-generatie-wonen

Mensen van verschillende leeftijden wonen in aparte zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen.


Particulier wooninitiatief

Eigen initiatief van bijvoorbeeld een groep vrienden om op een woonlocatie in elkaars nabijheid te wonen of van ouders die een woonvorm voor hun kind realiseren.

Zelf een wooninitiatief starten? Lees meer op handreikingen woongroep starten.


Samenhuizen

Samenhuizen is een term die in Belgie wordt gebruikt voor gemeenschappelijk wonen. Er wordt van samenhuizen gesproken, wanneer bewoners uit verschillende gezinnen vrijwillig in meer of mindere mate van gemeenschappelijkheid met elkaar samenleven. Voor de bewoners van zo'n woongemeenschap is de sociale meerwaarde van dit samenwonen erg belangrijk, ze wonen dus niet enkel samen vanuit economische motieven.

Meer lezen over samenhuizen.


Serviceflat

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.


Thuishuis

Een Thuishuis is een kleinschalige woonvoorziening

voor alleenstaande ouderen met betrokkenheid van vrijwilligers. Elke

bewoner heeft privé-woonruimte en deelt de keuken

met de andere bewoners. Vrijwilligers zijn betrokken en ondersteunen de

bewoners bij het samenleven en organiseren ook activiteiten en

ondersteuning voor eenzame ouderen in de buurt, het Thuisbezoek.

Meer lezen over thuishuis.


Woongemeenschap

Een woongemeenschap wordt gevormd door een groep individuen die samen wonen met behoud van privacy. Ieder heeft een eigen privé-ruimte en extra gezamenlijke ruimte(s) worden gedeeld. Iedere woongemeenschap is anders en heeft een andere ideele grondslag.

Meer lezen over woongemeenschap.


Woongroep(en)

De definitie van een woongroep

Volgens de dikke Van Dale is een woongroep een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten. Er wordt van een woongroep gesproken als het gaat om ten minste drie personen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties.

Meer lezen over woongroepen.


Woonzorgcomplex

Een woonzorgcomplex bestaat uit een gebouw met zelfstandige woningen, waar in het ontwerp extra aandacht is besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement naast een gemeenschappelijke ruimte voor alle bewoners.