sluit
sluit

Relevante publicaties en onderzoeken en workshops

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Gratis publicaties en artikelen


Boeken


Onderzoek en advies


  • 21januari 2020: "Werkplan 2020 Taskforce Wonen en Zorg" Werkplan voor 2020 van de Taskforce Wonen en Zorg. Deze Taskforce maakt deel uit van de aanpak van het kabinet om zelfstandig wonende ouderen passende huisvesting te kunnen (blijven) bieden.
  • 15 januari 2020: "Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies" Advies van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen, onder leiding van Wouter Bos. Over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.