sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Groepswonen in Gemeente Westland

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Groepswonen in Gemeente Westland


Gemeente Westland

Gemeente Westland heeft Centrum Groepswonen gevraagd hen te ondersteunen bij het inventariseren en begeleiden van geïnteresseerden in het groepswonen in het Westland.

In gemeente Westland zijn er nog bijna geen woongroepen. De gemeente vindt het echter van essentieel belang dat er meer collectieve woonvormen komen binnen de gemeente.

In het najaar van 2019 heeft de gemeente Westland in samenwerking met Seniorenraad Westland en Centrum Groepswonen een serie bijeenkomsten georganiseerd om woongroep initiatieven in de woonkernen Naaldwijk, Wateringen, De Lier, Monster en 's-Gravenzande van de grond te trekken. Deze woongroep-initiatieven zijn inmiddels gestart in deze woonkernen.


Bijeenkomsten

Dit jaar heeft gemeente Westland Centrum Groepswonen gevraagd een tweede serie bijeenkomsten te organiseren om in meer woonkernen in Westland woongroep-initiatieven te starten. Het gaat om de woonkernen, Kwintsheul, Poeldijk, Honselersdijk en Maasdijk. De bijeenkomsten over Honselersdijk en Maasdijk zullen in mei, juni en juli 2023 plaats vinden.


Plustival

Op zaterdag 17 september organiseerde de Seniorenraad Westland het Plustival in de Kiem in 's Gravenzande. Dit jaar was het thema: 'GOED WONEN MAAKT GELUKKIG'. Rondom dit thema waren er verschillende interessante sprekers en twee dozijn informatieve stands. Ook Centrum Groepswonen had een stand en er zijn meerdere presentaties over groepswonen gegeven.


Wat is groepswonen?

De essentie van groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband.

Je hebt je eigen privé woonruimte, maar er is in jouw directe leefomgeving een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Groepswonen is niet alleen een middel tegen eenzaamheid maar vooral ook gewoon fijn.


Waarom groepswonen?

Wij worden allemaal ouder, en er zijn ook steeds meer mensen, die steeds ouder worden. Vroeger was het zo, dat als je dan wat hulpbehoevender werd, je een netwerk van mantelzorgers om je heen had; meestal woonden er kinderen in de buurt, of de buren deden boodschappen voor je. Maar de maatschappij verandert en tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend, dat je een sociaal netwerk om je heen hebt. En dat is wel nodig wil je ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’. Een goede manier om een sociaal netwerk, dicht bij huis, te creëren, is het wonen in een woongroep.


Het proces

Per geselecteerde woonkern worden er een aantal bijeenkomsten gehouden. Er zijn in 2020 en begin 2021 een drietal bijeenkomsten met workshops gehouden, in Naaldwijk, De Lier, Wateringen, Monster en 's Gravenzande. In 2022 en begin 2023 zijn er ook in de woonkernen Poeldijk en Kwintsheul verschillende bijeenkomsten met workshops gehouden. De bijeenkomsten over Honselersdijk en Maasdijk zullen in mei, juni en juli 2023 plaats vinden.

Aan de hand van de uitkomsten van de workshops samen met de uitkomsten van een enquête/ vragenlijst worden de contouren/ kernwaarden, per woongroep- initiatief, zichtbaar. Naar aanleiding van deze workshops zijn er visiedocumenten per groep/ woonkern uitgewerkt. Met deze documenten in de hand wordt er per woonkern in overleg met de kopgroep, de gemeente, de Seniorenraad en Centrum Groepswonen als adviseur, gezocht naar geschikte locaties.

Het is de bedoeling dat tijdens het proces er verschillende mensen per woonkern naar voren stappen die zich inzetten voor het woongroep initiatief, de zogenaamde kopgroep/ koplopers. Bij de meeste woonkernen is dit inmiddels gebeurd. Koplopers zijn essentieel voor een woongroep initiatief. Zij vormen de spil in de communicatie met de rest van de groep maar ook naar 'buiten' met andere partijen als gemeente, grondeigenaren, ontwikkelaars en dergelijke.


Woonkernen

Zoals eerder genoemd zijn er wooninitiatieven in de woonkernen Naaldwijk, De Lier, Wateringen, 's Gravenzande en Monster, Kwintsheul en Poeldijk. In Honselersdijk en Maasdijk zullen we in mei, juni juli van start gaan met een reeks bijeenkomsten.

Wilt u zich nog aansluiten bij één van de initiatieven? Dat kan. Vul het inschrijfformulier Westland in onderaan de pagina en geeft hierin aan naar welke woonkern uw interesse uitgaat. Dan brengen wij u in contact met de koplopers van de betreffende woonkern of nodigen u uit voor een bijeenkomst.

Heeft u interesse in een van de 'nieuwe' woonkernen, Kwintsheul, Poeldijk, Honselersdijk of Maasdijk, geef dit ook door via het inschrijfformulier!


Media

Wilt u iets meer weten over de beweegredenen van de koplopers van een woongroep initiatief om mee te doen?

Er vorig jaar verschillende interviews met koplopers van woongroep initiatieven gepubliceerd de lokale krant en op de lokale TV.

Op 24 maart 2021, werd Peter van Holstein, een van de koplopers van woongroep initiatief Naaldwijk (kortweg WIN) geïnterviewd door de lokale krant Gezond Zijn Beter Worden. Hele artikel lezen? klik hier

Ook is er een interview met hem op woensdag 31 maart 2021 uitgezonden op de lokale TV, de WOS.

Op donderdag 8 april 2021 verscheen er een mooi interview met Gerard Kouwenhoven (één van de koplopers van woongemeenschap in oprichting Wateringen) in Groot Westland. Hele artikel lezen? klik hier.

Op donderdag 15 april 2021 verscheen er een mooie spread in Groot Westland. Frits Rijsemus van de Seniorenraad Westland en Terry van der Heide directeur Centrum Groepswonen werden geïnterviewd. Hele artikel lezen? klik hier.


Inschrijven

Interesse in groepswonen in het Westland? Vul hier het inschrijfformulier in voor groepswonen in het Westland en geeft hierin aan naar welke woonkern uw interesse uitgaat.

Wij brengen u in contact met de koplopers van de betreffende woonkern. (Maakt u geen keuze, dan kunnen we op dit moment nog niet zoveel voor u doen.)
Inschrijfformulier Westland