sluit
sluit
Ons advies aan de gemeente Den Haag, Droom Durf Doe! (met het onderliggende rapport) downloaden? Klik hier

Groepswonen in Gemeente Westland

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Groepswonen in Gemeente Westland


Gemeente Westland

De Gemeente Westland heeft Centrum Groepswonen gevraagd hen te ondersteunen bij het inventariseren en begeleiden van geïnteresseerden in het groepswonen in het Westland.

In de gemeente Westland zijn er, op een enkele uitzondering na, nog geen woongroepen. De gemeente vindt het echter van essentieel belang, dat deze er wel komen, mits er voldoende interesse in is. Daarom heeft de gemeente, in samenwerking met de Seniorenraad Westland en Centrum Groepswonen uit Den Haag, in het najaar van 2019 een viertal informatiebijeenkomsten gehouden om de belangstelling te peilen. En die belangstelling is er zeker.

Op basis daarvan zijn er nu in vijf woonkernen in Westland, woongroepen initiatieven gestart. Het gaat om de woonkernen: Naaldwijk, De Lier, Wateringen, 's Gravenzande en Monster.


Uitnodiging, informatieavond groepswonen in Naaldwijk 14 april 2022

Er is binnen Naaldwijk al enige tijd een groepje mensen actief bezig om een locatie te zoeken voor een of meerdere woongroepen voor 50-plussers. Deze groep onder naam Woongroep Initiatief Naaldwijk (WIN) heeft inmiddels enkele locaties op het oog binnen Naaldwijk en organiseert op donderdagavond 14 april 2022 een workshop- en informatieavond waar een van deze locaties toegelicht zal worden. Ook kan er op die avond ingeschreven worden als geïnteresseerde voor dit initiatief.

De essentie van groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband. Je hebt je eigen woonruimte, maar er is in jouw directe leefomgeving een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Groepswonen is niet alleen een middel tegen eenzaamheid maar gemeenschappelijk wonen is vooral ook gewoon fijn: Je kent elkaar, je mag elkaar, je helpt elkaar, je maakt plezier met elkaar.

Deze avond wordt gehouden in het Hof van Heden, Dijkweg 20 te Naaldwijk, wij starten die avond 19:30u (inloop vanaf 19:00u).

Aanmelden voor de deze avond is verplicht, zodat wij weten hoeveel mensen aanwezig zijn deze avond. Aanmelden graag via; info@woongroepenwestland.nl en aangeven met hoeveel personen jullie komen.

Verdere informatie over gemeenschappelijk wonen vind je op https://www.woongroepenwestland.nl.


Wat is groepswonen?

De essentie van groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband.

Je hebt je eigen privé woonruimte, maar er is in jouw directe leefomgeving een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Groepswonen is niet alleen een middel tegen eenzaamheid maar vooral ook gewoon fijn.


Waarom groepswonen?

Wij worden allemaal ouder, en er zijn ook steeds meer mensen, die steeds ouder worden. Vroeger was het zo, dat als je dan wat hulpbehoevender werd, je een netwerk van mantelzorgers om je heen had; meestal woonden er kinderen in de buurt, of de buren deden boodschappen voor je. Maar de maatschappij verandert en tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend, dat je een sociaal netwerk om je heen hebt. En dat is wel nodig wil je ‘langer zelfstandig thuis blijven wonen’. Een goede manier om een sociaal netwerk, dicht bij huis, te creëren, is het wonen in een woongroep.


Het proces

Er zijn in 2020 en begin 2021 een drietal workshops gehouden per woonkern, aan de hand waarvan de contouren, de waarden en de normen, per woongroep, zichtbaar worden. Tijdens het proces zijn er verschillende mensen per woonkern naar voren gestapt die zich willen inzetten voor het woongroep initiatief, de zogenaamde kopgroep/ koplopers. Naar aanleiding van deze workshops zijn er visiedocumenten per groep/ woonkern uitgewerkt. Met deze documenten in de hand wordt er per woonkern in overleg met de kopgroep, de gemeente, de Seniorenraad en Centrum Groepswonen als adviseur, gezocht naar geschikte locaties.


Woonkernen

Zoals eerder genoemd zijn er wooninitiatieven in de woonkernen Naaldwijk, De Lier, Wateringen, 's Gravenzande en Monster. Wilt u zich nog aansluiten bij één van de initiatieven? Dat kan. Vul het inschrijfformulier Westland in onderaan de pagina en geeft hierin aan naar welke woonkern uw interesse uitgaat. Dan brengen wij u in contact met de koplopers van de betreffende woonkern.


Media

Wilt u iets meer weten over de beweegredenen van de koplopers van een woongroep initiatief om mee te doen?

Er vorig jaar verschillende interviews met koplopers van woongroep initiatieven gepubliceerd de lokale krant en op de lokale TV.

Op 24 maart 2021, werd Peter van Holstein, een van de koplopers van woongroep initiatief Naaldwijk (kortweg WIN) geïnterviewd door de lokale krant Gezond Zijn Beter Worden. Hele artikel lezen? klik hier

Ook is er een interview met hem op woensdag 31 maart 2021 uitgezonden op de lokale TV, de WOS.

Op donderdag 8 april 2021 verscheen er een mooi interview met Gerard Kouwenhoven (één van de koplopers van woongemeenschap in oprichting Wateringen) in Groot Westland. Hele artikel lezen? klik hier.

Op donderdag 15 april 2021 verscheen er een mooie spread in Groot Westland. Frits Rijsemus van de Seniorenraad Westland en Terry van der Heide directeur Centrum Groepswonen werden geïnterviewd. Hele artikel lezen? klik hier.


Inschrijven

Interesse in groepswonen in het Westland? Vul hier het inschrijfformulier in voor groepswonen in het Westland en geeft hierin aan naar welke woonkern uw interesse uitgaat. Dan brengen wij u in contact met de koplopers van de betreffende woonkern. (Maakt u geen keuze, dan kunnen we op dit moment nog niet zoveel voor u doen.)
Inschrijfformulier Westland