sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Eigentijds wonen in een hofje

PUBLICATIEDATUM: 15 april 2019

Eigentijds wonen in een hofje


publicatiedatum: 15 april 2019

Afgelopen zaterdag was er de voorjaarsvergadering van het Landelijk Hofjesberaad.

Deze keer waren wij te gast in Breda.

In Breda staat het laatste nog overgebleven authentieke Begijnhof in Nederland, gesticht in 1267.

Een prachtig complex met woningen, een kerk, pastorie, museum en bijzondere tuinen. In 1990 is de laatste begijn overleden, sindsdien wonen er nog steeds alleenstaande vrouwen. De woningen worden verhuurd als zelfstandige sociale huurwoningen, maar als je hiervoor in aanmerking wilt komen wordt er wel degelijk gekeken naar je inzet voor de totale gemeenschap.

Het hofje staat midden in de stad en er loopt een mooie wandelroute doorheen, die er voor zorgt dat het hofje zich letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij bevindt.

Een hofje is een oervorm van wonen in een groep, of beter wonen in een gemeenschap en het is zeer interessant om te zien hoe de verschillende Nederlandse hofjes zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld en op veel belangstelling zowel uit binnen- als buitenland kunnen rekenen. Niet alleen vanwege de grote architectonische en historische waarde, maar ook vanwege de bijzondere sociale kwaliteit. In Nederland is het met name Peter Prak, die met zijn 'Knarrenhof' het concept omarmd heeft en een eigentijdse invulling aan het oorspronkelijke hofje heeft gegeven.

De Knarrenhof is een begrip aan het worden en draagt zo op een mooie manier bij aan de bekendheid van het groepswonen.