sluit
sluit
Ons advies aan de gemeente Den Haag, Droom Durf Doe! (met het onderliggende rapport) downloaden? Klik hier

Groepswonen in Den Haag. Uitkomsten van de enquête

PUBLICATIEDATUM: 25 oktober 2018

Groepswonen in Den Haag. Uitkomsten van de enquête


publicatiedatum: 25 oktober 2018

Op 8 oktober werd tijdens het symposium “Samen de toekomst in” de resultaten gepresenteerd van het uitgebreide onderzoek door SVH. De enquête werd ingevuld door 1.300 mensen die ingeschreven staan bij Woonnet-Haaglanden en door 100 ingeschrevenen bij CGW.

Opmerkelijk is dat 30 procent van de eerste groep interesse heeft in groepswonen. Van deze geïnteresseerde respondenten is 25 procent jonger dan 30 jaar, 33 procent is 31 tot 45 jaar, 34 procent 46 tot 65 jaar en 9 procent boven de 65 jaar. De mensen die staan ingeschreven bij Centrum Groepswonen zijn gemiddeld ouder. Van de respondenten uit deze groep was slechts 2 procent jonger dan 45 jaar, 44 procent was 46 tot 65 jaar en 53 procent was ouder dan 65 jaar.

Sociale contacten en veiligheid

Als voornaamste reden om in een woongroep te willen wonen, noemen de geënquêteerden hun behoefte aan sociale contacten (ruim 70 procent). Ook veiligheid (30 procent) en zorg voor medebewoners (ruim 20 procent) zijn belangrijke argumenten.

De respondenten geven aan dat hun ideale woongroep mag bestaan uit mensen van alle leeftijden, diverse etnische achtergronden en alle soorten huishoudens. Zij spreken hun voorkeur uit voor een gebouw met meerdere etages, een gezamenlijke woonkamer, keuken, tuin of ruim balkon of dakterras. Ook noemen zij de aanwezigheid van een parkeerplaats, fietsenstalling, winkels, openbaar vervoer en natuur.

Als er een groepswoning vrijkomt, zou 80 procent die via Woonnet-Haaglanden willen adverteren en 86 procent via de website van CGW. Van de respondenten die ingeschreven staan bij Woningnet-Haaglanden wil 42 procent alleen een groepswoning in Den Haag. De overige 58 procent wil ook elders in een groepswoning wonen.

Het vervolg

De resultaten zijn een enorme opsteker voor iedereen die Groepswonen een warm hart toedraagt. De enquête en het symposium was ook de directe aanleiding voor drie succesvolle moties in de gemeenteraad om het groepswonen in Den Haag verder te stimuleren.