sluit
sluit
Ons advies aan de gemeente Den Haag, Droom Durf Doe! (met het onderliggende rapport) downloaden? Klik hier

Haagse gemeenteraad omhelst groepswonen

PUBLICATIEDATUM: 26 oktober 2018

Haagse gemeenteraad omhelst groepswonen


publicatiedatum: 26 oktober 2018

De Haagse gemeenteraad nam op 11 oktober unaniem drie moties aan om het groepswonen in Den Haag te ondersteunen. Een directe aanleiding voor de moties was het debat op 26 september in de Commissie Ruimte. Een gloedvol betoog van Terry van der Heide, directeur Centrum voor Groepswonen, maakte de voordelen van groepswonen voor de stad Den Haag duidelijk. Bovendien verwees ze naar een onderzoek dat SVH recent uitvoerde onder woningzoekenden in de regio Haaglanden. Daaruit blijkt dat zowel jongeren als ouderen grote interesse hebben in groepswonen.

Van der Heide betoogde in de raad: “Ondanks onze rijkdom en onze overvloed aan communicatiemiddelen blijken sociale verbanden helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Met name in Den Haag Zuid West is de eenzaamheid en de sociale segregatie een enorm probleem. Het wonen in een groep is een prachtig middel om er voor te zorgen, dat het gewenste sociale netwerk er is, dat mensen even makkelijk een kop koffie samen kunnen drinken waardoor ze gezonder en gelukkiger kunnen leven en meedoen met de maatschappij.

Den Haag is met ruim zestig woongroepen nu al de grootste groepswoningstad. De komende tijd zal het groepswonen door de gemeente verder gestimuleerd worden. In hun motie van 11 oktober verwijzen de Haagse Stadspartij en de PvdA ook naar het recente onderzoek door SVH. De partijen zeggen dat groepswonen bijdraagt aan de sociale cohesie, het bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van zelfredzaamheid. Hun verzoek aan het college is om in de op te stellen Woonagenda en Prestatieafspraken concrete doelen op te nemen voor het realiseren van projecten voor groepswonen. GroenLinks en de gezamenlijke partijen SP, PvdA, HSP en Islam Democraten dienden de andere twee moties in om het groepswonen te bevorderen. Download hier de succesvolle moties.

Samenwerken

Het onderzoek van SVH werd drie dagen eerder gepresenteerd tijdens het symposium ‘Samen de toekomst in”. De uitkomst van de enquêtes was opmerkelijk. Dertig procent van de respondenten heeft interesse in groepswonen, van jong tot oud. Die dag bleek ook dat de bereidheid groot is om er samen de schouders onder te zetten. De basis werd gelegd voor een effectieve samenwerking tussen de verschillende woningcorporatie, SVH en Centrum Groepswonen. Er werd al gekeken naar de mogelijkheden voor groepswonen in Scheveningen en adverteren op Woonnet-Haaglanden. Van der Heide: “Passend toewijzen is bij groepswonen zo mogelijk nog belangrijker. Mijn droom is bij te dragen aan de sociale samenhang in Den Haag door zoveel mogelijk mensen te helpen aan een passende plek in een woongroep”.


Wat is groepswonen? Groepswonen is zelfstandig wonen in een sociaal verband. Er zijn verschillende vormen. Vaak wonen mensen naast elkaar binnen één complex en delen ze bepaalde ruimtes, zoals een gezamenlijke tuin, woonkamer of keuken. Het kan ook voorkomen, dat ze verspreid binnen een gebouw wonen en samen activiteiten organiseren.