sluit
sluit

Initiatieffase vitaal en veerkrachtig wonen in vrije sector huurwoningen

PUBLICATIEDATUM: 11 december 2018

Initiatieffase vitaal en veerkrachtig wonen in vrije sector huurwoningen


publicatiedatum: 11 december 2018

Bent u geïnteresseerd in vitaal en veerkrachtig wonen, op een prachtige plek in Den Haag? In een eigen huurappartement met gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen? Met eigen regie op zorg en services? In De Vroon kan het!

De ambitie is om in Vroondaal een woonzorgconcept te ontwikkelen waar langer thuis wonen vanzelfsprekend is. Een vernieuwend concept voor vrije sector huurappartementen en collectieve ruimten met zorg en services als toevoeging voor vitaal wonen in deze wijk. Er is gestart met de initiatieffase waarin de haalbaarheid en behoeften geïnventariseerd worden.

Op 8 december 2018 j.l. vond de startbijeenkomst van het project De Vroon plaats. Tijdens deze ochtend heeft het projectteam zichzelf en hun plannen gepresenteerd. Er was daarnaast ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en om de eerste ideeën in kaart te brengen. We kijken terug op een zeer geslaagde bijeenkomst! Tijdens deze bijeenkomst kwam een groep geïnteresseerden bijeen om kennis te maken met het concept, de plek, elkaar en het team. Er was een goede opkomst, met een groep fijne mensen vol energie. We hebben veel informatie en wensen met elkaar gedeeld. We kijken ernaar uit om met elkaar aan de slag te gaan. Lees meer.

Meer informatie en aanmelden: www.vroondaal-devroon.nl