sluit
sluit
Ons advies aan de gemeente Den Haag, Droom Durf Doe! (met het onderliggende rapport) downloaden? Klik hier

Inspreken Commissie Ruimte heeft effect

PUBLICATIEDATUM: 16 maart 2021

Inspreken Commissie Ruimte heeft effect


publicatiedatum: 16 maart 2021

Tijdens de raadsvergadering van de Commissie Ruimte van 10 maart 2021 werd tijdens het tweeminutendebat de motie “Meer kleinschalige woonvormen voor ouderen” besproken.

Terry van der Heide, directeur van Centrum Groepswonen, kreeg de gelegenheid om in te spreken. Zij heeft dit moment aangegrepen om de Commissie Ruimte te informeren over de noodzaak voor verdergaande maatregelen rondom collectieve woonvormen (voor ouderen) dan tot nu toe werd voorgesteld in de bestaande Motie. Marinus Dijkman mede oprichter Stijlvol Ouder heeft ook ingesproken en daarbij de noodzaak voor verdere maatregelen eveneens benadrukt.

Ook vanuit de Gemeenteraad werden er vragen gesteld door verschillende commissieleden.

Wethouder Balster heeft toegezegd om het advies dat Centrum Groepswonen begin april uitbrengt naar aanleiding van het door hen gedane onderzoek naar collectieve woonvormen, mee te nemen in de nieuwe visievorming/ plan van aanpak met betrekking tot nieuwe vormen van wonen.

Bekijk hier de vergadering van 10 maart 2021 van de Commissie Ruimte online.

Gemeente Den Haag (connectedviews.nl)

Klik op “Tweeminutendebat” onder markeerpunten.