sluit
sluit

Knarrenhof

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Knarrenhof

Knarrenhof is een nieuw concept, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van de hofjes van vroeger en de gemakken van nu. Het is de bedoeling om veilig te wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.

Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.

Meer lezen over het Knarrenhof concept? Klik hier.

Inmiddels is de eerste Knarrenhof in Nederland gerealiseerd in Zwolle, de Aahof. Traditionele hofjes zijn grondgebonden woningen gericht op een gezamenlijke groen ruimte of tuin. Dit is voor veel mensen een heel aantrekkelijke vorm van wonen. Je woont bij groen en door de vorm ontstaat al als vanzelf een connectie. Traditionele hofjes nemen echter wel relatief veel ruimte in, ze hebben een grote voetprint, waardoor het realiseren van een hofje lastiger is doordat grond steeds schaarser en doordoor duurder wordt.

De uitdaging voor de Knarrenhof zit hem erin dat ze een hedendaagse oplossing moeten vinden om de sfeer van de traditionele hofjes te verwezenlijken in een kleinere voetprint. Mogelijk kunnen ze denken aan bijvoorbeeld een 'verticaal hofje' met verticale tuinen, waardoor grotere dichtheden zijn te realiseren.