sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Mogelijkheden collectieve woonvorm in Pegasus

PUBLICATIEDATUM: 19 juli 2022

Mogelijkheden collectieve woonvorm in Pegasus


publicatiedatum: 19 juli 2022

Pegasus


Zoals eerder vermeld heeft woningcorporatie Staedion aangegeven, open te staan voor een collectieve woonvorm in hun project Pegasus in de Binckhorst. De bouwlocatie ligt tussen de Pegasusstraat, Orionstraat en Wegastraat. In dit woningcomplex zullen 300 sociale huurwoningen worden gerealiseerd.

Het is nog niet duidelijk hoeveel woonunits onderdeel zullen uit gaan maken van de eventuele collectieve woonvorm. Het is de bedoeling dat het een gemengde groep wordt met verschillende leeftijden en achtergronden. En dat deze collectieve woonvorm een bijdrage levert aan de sociale cohesie in het gehele complex en liefst ook aan de buurt.

Bijdrage leveren?


Op dinsdagavond 28 juni heeft onze tweede live bijeenkomst plaatsgevonden. Ook tijdens deze bijeenkomst hebben geïnteresseerden weer met veel enthousiasme meegedaan aan onze workshop en is de volgende stap gezet naar een visiedocument van de groep.

Wilt u graag meedenken en een bijdrage leveren aan deze nieuwe collectieve woonvorm?

Stuur dan een mailtje naar info@centrumgroepswonen.nl. Leg hierin uit welke bijdrage u zou willen en kunnen leveren. Wij kunnen u in contact brengen met de koplopers/ trekkers van de groep.