sluit
sluit

Nieuwe collectieve woonvorm in Binckhorst

PUBLICATIEDATUM: 20 december 2021

Nieuwe collectieve woonvorm in Binckhorst


publicatiedatum: 20 december 2021

Eerste bijeenkomst


We zijn druk bezig, de mogelijkheden voor een collectieve woonvorm in de Binckhorst, te onderzoeken.
Op dinsdag 30 november 2021 vond er een online bijeenkomst hierover plaats.

Het ging om een eerste oriëntatie om te kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen een mooie collectieve woonvorm te realiseren in deze wijk.

Pegasus


Inmiddels kunnen wij met u delen dat woningcorporatie Staedion heeft aangegeven, open te staan voor een collectieve woonvorm in hun project Pegasus in de Binckhorst. Het stuk grond waar het project Pegasus wordt gerealiseerd ligt tussen de Pegasusstraat, Orionstraat en Wegastraat. In dit woningcomplex zullen 300 woningen worden gerealiseerd, die allen binnen de sociale verhuur vallen. Het is nog niet duidelijk hoeveel woonunits onderdeel zullen uit gaan maken van de eventuele collectieve woonvorm. Het is de bedoeling dat het een gemengde groep wordt met verschillende leeftijden en achtergronden. En dat deze collectieve woonvorm een bijdrage levert aan de sociale cohesie in het gehele complex en liefst ook aan de buurt.

Bijdrage leveren?


Geïnspireerd? En wilt u graag meedenken en een bijdrage leveren aan deze nieuwe collectieve woonvorm? Stuur dan een mailtje naar info@centrumgroepswonen.nl. Leg hierin uit welke bijdrage u zou willen en kunnen leveren.