sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Nieuwe directeur

PUBLICATIEDATUM: 15 december 2022

Nieuwe directeur


publicatiedatum: 15 december 2022

Op 1 januari 2023 zal Liesbeth Janson aantreden als algemeen directeur van Centrum Groepswonen. Zij volgt Terry van der Heide op, die op 27 mei 2023 met pensioen gaat en tot die tijd als directeur bijzondere projecten aan het Centrum verbonden zal blijven.


Terry:

“ Met veel plezier en enthousiasme heb ik de afgelopen jaren Centrum Groepswonen opgezet en vorm gegeven. Het is fijn om na 6 jaar te kunnen constateren dat steeds meer mensen en organisaties beseffen dat groepswonen, of liever gezegd: wonen in een sociaal verband, een belangrijke bijdrage kan leveren om gezond en gelukkig oud(er) te worden. Een goed moment voor mij om vol vertrouwen het stokje over te dragen aan Liesbeth, die net zo bevlogen is als ik.

De komende maanden zal ik nog aan het centrum verbonden blijven en zal mij dan voornamelijk bezig houden met een publicatie en het afronden van een aantal mooie projecten, waar ik persoonlijk bij betrokken ben.

En natuurlijk zal ik , waar nodig, Liesbeth en de rest van het team nog ondersteunen, zodat het werk op een warme en vloeiende manier voortgezet kan worden”


Liesbeth:

“Het is bijzonder om te zien op hoeveel manieren en locaties Centrum Groepswonen in Den Haag (en sinds kort ook in de regio) actief is. Als kenniscentrum, maar tevens als ondersteuner van veel bestaande collectieve woonvormen en als voortrekker om nieuwe initiatieven te helpen ontwikkelen.

Het feit dat zoveel mensen de informatiebijeenkomsten bezoeken en zich inschrijven als belangstellende is een teken dat de vraag naar groepswoningen actueler is dan ooit. Dit heeft natuurlijk te maken met de actuele vergrijzing, de woningnood en het feit dat mensen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Maar ook jongeren en gezinnen melden zich bij het Centrum aan!

De afgelopen jaren heb ik als architect/initiatiefnemer/procesbegeleider met veel plezier samengewerkt met verschillende bouwgroepen om hun ideale woonvorm te realiseren. Het geluk dat daaruit voortkomt, vormt voor mij de inspiratiebron om als directeur van Centrum Groepswonen collectieve woonvormen voor nog meer mensen mogelijk te gaan maken.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Terry mij hiervoor goed op weg zal helpen en gelukkig is er ook een hecht team met betrokken collega’s om samen aan de slag te gaan.

Allereerst fijne feestdagen gewenst en Ik kijk er naar uit om u in 2023 te ontmoeten!”


Bestuursvoorzitter van het Centrum Groepswonen Karin de Graaf:

Terry van der Heide heeft in de afgelopen jaren het Centrum Groepswonen succesvol ontwikkeld en zal tot haar pensioendatum als projectdirecteur een aantal bijzondere projecten afronden. Een passend afscheid is in voorbereiding.

“We zijn blij met de komst van Liesbeth Janson. Zij kent het werkveld goed en we hebben er alle vertrouwen in dat we met de drive en ambitie van Liesbeth de volgende stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van het Centrum Groepswonen.”