sluit
sluit
Ons advies aan de gemeente Den Haag, Droom Durf Doe! (met het onderliggende rapport) downloaden? Klik hier

Oproep: groepswonen voor iedereen toegankelijk

PUBLICATIEDATUM: 03 december 2018

Oproep: groepswonen voor iedereen toegankelijk


publicatiedatum: 03 december 2018

Van diverse kanten bereikt ons het verzoek om woongroepen te starten voor mensen met een beperking. Centrum Groepswonen ziet het als een uitdaging om aan deze wens gestalte te geven. Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie en vragen mensen die in zo’n woongroep willen participeren zich bij het Centrum Groepswonen te melden.

Groepswonen met een beperking in Den Haag

Groepswonen klinkt voor sommigen een beetje ouderwets. Toch is dat niet zo. In de jaren tachtig was het een aantrekkelijke woonvorm voor ouderen die graag met generatiegenoten onder een dak wilden wonen, maar tegenwoordig kiezen ook veel jonge mensen voor een woongroep.

De samenleving is in rap tempo aan het veranderen. Dat geldt ook voor wonen en zorg. Verzorgingshuizen verdwijnen en iedereen wordt geacht zo lang mogelijk thuis te wonen. Niet iedereen heeft echter dezelfde woonbehoeften. Ook in Den Haag is er een toenemende vraag naar nieuwe groepen, divers in leeftijd, achtergrond en economisch draagvlak.

Groepswonen blijkt voor een groeiend aantal mensen een aantrekkelijke woonvorm. In Den Haag zijn al ongeveer 40 woongroepen, waarvan een aantal nog maar kort bestaan. Elke woongroep heeft een eigen karakter. Elke woongroep heeft naast zelfstandige wooneenheid een of meerdere dingen gezamenlijk. Dat kan een ontmoetingsruimte zijn, maar dat hoeft niet.

Wat opvalt, is dat relatief weinig mensen met een beperking in een woongroep wonen. Daar zijn allerlei verklaringen voor, maar toch kan het ook voor deze groep heel aantrekkelijk zijn. Zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn begrippen die hierbij op hun plaats zijn. Mensen met een beperking willen over het algemeen genomen geen uitzondering zijn in de maatschappij en zij willen eigen regie houden over hun leven, over wonen en over zorg (zelfredzaamheid). Aan de andere kant kan groepswonen zorgen voor sociale controle en cohesie (samenredzaamheid). Door een netwerk te vormen die de zorg gezamenlijk inkoopt en een gedeelte verantwoordelijkheid heeft over bijvoorbeeld een zorg coöperatie worden krachten gebundeld.

Mensen met een beperking kunnen hun belangstelling tonen voor een van de bestaande woongroepen, maar zij kunnen ook gezamenlijk een eigen woongroep vormen.

Sinds ongeveer een jaar komt er regelmatig een groep mensen bijeen die allemaal een beperking hebben. Er wordt onder meer overlegd over de woonwensen en over de mate van zelfstandigheid binnen de te vormen woongroep. De groep bestaat vooralsnog uit ongeveer zeven personen. Voor de vorming van een woongroep zijn echter minimaal 30 belangstellenden nodig. In de loop van het proces vallen er altijd kandidaten af en het is uiteraard belangrijk dat er een goede klik is tussen de belangstellenden.

Heb je een beperking en heb je belangstelling om in een woongroep te wonen, neem dan contact op met het Centrum Groepswonen (info@centrumgroepswonen.nl) of Voorall (info@voorall.nl).