sluit
sluit
Woongroep starten in Zuid-Holland? Provincie Zuid-Holland heeft een mooie subsidieregeling. Meer weten over deze regeling? Klik hier

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven provincie Zuid-Holland

PUBLICATIEDATUM: 05 september 2022

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven provincie Zuid-Holland


publicatiedatum: 05 september 2022

De provincie Zuid- Holland wil collectieve wooninitiatieven stimuleren.

Verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen in Zuid-Holland kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland.

Doel van de regeling is het stimuleren van (innovatieve) collectieve wooninitiatieven, geïnitieerd door bewoners zelf. Dit zorgt voor het vergroten van de bekendheid met en aanbod van collectieve woonvormen en aandacht voor diversiteit in de woningvoorraad.

In de provinciale begroting is er in totaal €250.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling in 2022.


De regeling biedt initiatiefnemers de mogelijkheid om €15.000 aan te vragen voor de inhuur van een professioneel begeleider bij het opstellen van een projectplan waarin de haalbaarheid van het project wordt onderzocht. Voor de aanvraag moeten initiatiefnemers aantonen in welke rechtsvorm (vereniging, stichting of wooncoöperatie) ze de aanvraag doen en welke deelnemers de groep bevat. De subsidieregeling staat uitsluitend open voor verenigingen, wooncoöperaties en stichtingen in Zuid-Holland. De beschikbare middelen worden verdeeld over de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Als op één dag, het beschikbare budget wordt overschreden, wordt er geloot.


Bent u benieuwd naar al de voorwaarden? en wilt u meer lezen over de subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven van de Provincie Zuid-Holland? Klik hier

Heeft u vragen over deze subsidie? Neem gerust contact op door een mail te sturen naar info@centrumgroepswonen.nl