Toegang tot de woongroep, wat kan je zelf regelen?

PUBLICATIEDATUM: 14 juli 2017

Toegang tot de woongroep, wat kan je zelf regelen?


publicatiedatum: 14 juli 2017

Themabijeenkomst 6 juli

Toegang tot de woongroep; Wat kan je zelf regelen?

Op 6 juli organiseerde Centrum Groepswonen samen met de LVGO ( Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen een thema bijeenkomstmet als titel: Toegang tot de woongroep; Wat kan je zelf regelen. De enorme belangstelling en vele aanwezigen laten zien, dat dit onderwerp erg leeft onder de woongroepen. Met name het passend toewijzen en het steeds ouder worden van de bewoners, leveren problemen op voor een levensvatbare woongroep. De middag eindigde met het formuleren van praktische tips voor de woongroepen en beleidstips voor de overheden.Een kort verslag en de vervolgacties van deze middag verschijnen binnenkort op deze site.