sluit
sluit
Europese GemeenschapppelijkWonenDag zaterdag 18 mei 2024. Komt u ook? Lees hier meer

Thuishuis

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Thuishuis

Heel anders dan bij een woongroep of een woongemeenschap komt bij het Thuishuisproject het initiatief niet direct bij de bewoners zelf vandaan, maar uit de betrokken gemeenschap. Het is een initiatief waarmee uit deze gemeenschap een remedie wordt gezocht tegen de toenemende eenzaamheid onder ouderen.

Het Thuishuisproject, ‘gerund” door vrijwilligers, bestaat uit twee delen: het Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, in de vorm van het Thuisbezoek.

Video:

Het Thuishuis is een gewoon huis in de straat waar circa 5 tot max. 7 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m² ) die bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een keuken, een woonkamer, een hobbyruimte, een bijkeuken, 1 à 2 logeerruimten en bij voorkeur een tuin (leefruimte circa 80 m² per persoon) Het huis staat in de wijk waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk of moskee. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening.

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis, die (nog) niet willen verhuizen naar een Thuishuis,en/of een steuntje in de rug nodig hebben om weer meer mee te doen in
de samenleving. Het doel is om het (te kleine) netwerk van deze ouderen weer te revitaliseren en uit te breiden, opdat sociaal isolement wordt voorkomen.

Het Thuishuisproject wordt ondersteund door vrijwilligers die de ouderen-indien nodig- dagelijks ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Hoe groot de daadwerkelijke
behoefte aan ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de bewonersgroep. De vrijwilligers sluiten met hun aanbod aan op de wensen en behoeften van de bewoners en richten zich op het behouden of het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Naast praktische en emotionele ondersteuning stimuleren de vrijwilligers de deelname van ouderen aan sociale activiteiten en vrijetijdsactiviteiten en hun participatie in de wijk/buurt. Zo kan een vrijwilliger de oudere begeleiden bij een bezoek aan het ziekenhuis, luisteren naar zijn verhaal, stimuleren dat er huishoudelijke taken verricht worden, meegeholpen en wordt aan het onderhouden van de tuin, bevorderen dat ouderen gezamenlijk koffie- en theedrinken en maaltijden gebruiken, en stimuleren dat deze deelnemen aan activiteiten zoals kaarten, scrabbelen, bezoek aan theater, bioscoop, etc.

Het is aan de ouderen of ze al dan niet aan een activiteit deelnemen. De behoefte aan privacy van ouderen wordt te allen tijde gerespecteerd. Het Thuishuis kan worden gezien als een ‘studentenhuis voor ouderen’. In het Thuishuis kunnen de ouderen hun laatste levensfase doorbrengen. Het uitgangspunt is dat de bewoners voor de laatste maal zijn verhuisd en dus blijven wonen in het Thuishuis

Lees hier meer over Stichting Thuis in Welzijn, zij signaleren de behoeftes en willen de Thuishuisprojecten verder ondersteunen en ontwikkelen.