sluit
sluit
Europese GemeenschapppelijkWonenDag zaterdag 18 mei 2024. Komt u ook? Lees hier meer

Tweede geslaagde inspiratiebijeenkomst 29 oktober 2019

PUBLICATIEDATUM: 17 december 2019

Tweede geslaagde inspiratiebijeenkomst 29 oktober 2019


publicatiedatum: 17 december 2019

Op 29 oktober hebben we in de Utopie de tweede inspiratiebijeenkomst voor woongroepen georganiseerd met als thema 'Passend Toewijzen'.

Sinds een aantal jaren geldt voor de sociale huur het passend toewijzen. Dat betekent, dat het inkomen van (nieuwe ) bewoners moet passen bij de huur van de woning. Ook voor nieuwe bewoners van een woongroep geldt dit. Voor de woongroep echter is het belangrijkste criterium of een nieuwe bewoner past binnen de groep.

In samenwerking met SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden) en de woningcorporaties is CGW op zoek gegaan een oplossing hiervoor. Dit resulteerde in een eerste aanzet 'Richtlijn woningtoewijzing woongroepen'.

Tijdens de bijeenkomst hebben we feedback gekregen van de woongroepen op deze eerste aanzet. Deze feedback nemen we mee om samen met onze woongroep-denktank, de Haagse corporaties en SVH te verwerken tot meer definitieve richtlijnen. We hopen deze eind januari 2020 te publiceren.

Gerard Broeksteeg, van de het LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen) was ook aanwezig. Hij schreef een mooi stuk over de bijeenkomst in Wijzer Wonen, het blad van het LVGO. Lees het artikel hier.