sluit
sluit

Woongroepen

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Woongroep(en)

De definitie van een woongroep

Volgens de dikke Van Dale is een woongroep een groep van samenwonenden die gezamenlijk allerlei dagelijkse, huishoudelijke aangelegenheden verrichten. Er wordt van een woongroep gesproken als het gaat om ten minste drie personen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband of liefdesrelaties.

Bij de woongroepen in Den Haag gaat het om het samenwonen in een groep waarbij ieder individu of stel een aparte woonunit bewoont, met behoud van privacy, maar met nog extra gedeelde voorzieningen. Er kunnen dagelijks huishoudelijke aangelegenheden worden gedeeld, maar dit hoeft niet.

Een woongroep is een groep individuen die gezamenlijk woont met behoud van privacy. Je hebt je eigen privé-ruimte maar deelt nog extra gezamenlijke ruimte(s).

Welke voorzieningen worden gedeeld verschilt per woongroep. Dit kan gaan om een gemeenschappelijke ruimte vaak met keuken en sanitaire ruimte. Sommige woongroepen delen ook nog een logeerruimte. Verder is er soms een gemeenschappelijke buitenruimte zoals een tuin of terras. Ook kunnen er klus of hobbieruimtes aanwezig zijn.

Woongroepen worden vaak verward met communes, waar men alles samen doet en alles samen deelt. In de meeste woongroepen is er echter een grote mate van zelfstandigheid van de bewoners. In de jaren 60 en 70 werden de eerste woongroepen gesticht in Nederland en Denemarken. In de jaren 80 ontstonden de eerste complexen met woongroepen.