sluit
sluit
Europese GemeenschapppelijkWonenDag zaterdag 18 mei 2024. Komt u ook? Lees hier meer

Hoe kunnen we het te kort aan woongroepen oplossen?

PUBLICATIEDATUM: 12 maart 2024

Hoe kunnen we het te kort aan woongroepen oplossen?


publicatiedatum: 12 maart 2024

'Wij wonen hier met elkaar, maar doen niet alles samen'

artikel: Casper Postmaa

foto: Robert van Stuijvenberg

Donderdag 7 maart verscheen er een mooi artikel over groepswonen in de Den Haag Centraal. Dit n.a.v. een interview met Liesbeth Janson, directeur Centrum Groepswonen en een gedeelde avondmaaltijd bij woongroep Van Speijk.

"In Den Haag is het animo voor het wonen in een groep groot en voor nog veel meer mensen zou het een uitkomst zijn, want het aantal alleenstaanden neemt toe."

"Toch komen nieuwe woongroepen maar moeilijk van de grond. Een aantal factoren zitten een snelle ontwikkeling in de weg. Het verplichten van de markt om groepswonen mogelijk te maken zou een oplossing hiervoor kunnen zijn. Neem het in het bestemmingsplan op en stel prestatie-eisen als een ontwikkelaar een kantoor tot woningen wil verbouwen. Voor de stad levert dat alleen maar winst op."

"Er staan nu 1500 mensen ingeschreven die in een woongroep willen wonen. Dat is een slapend potentieel, want al die ouderen die nu in te grote huizen wonen, kunnen dan plaatsmaken voor jonge woningzoekenden. Bovendien is er een heel grote groep die niet weet dat dit kan. Die zit thuis in eenzaamheid te verpieteren, terwijl de woongroep ook voor hen een uitkomst is."

"Intussen zit Woongroep Van Speijk aan tafel voor het avondeten. Dat gebeurt eens per maand, meedoen is niet verplicht. Afstand houden is de sleutel tot het succes, zomaar bij iemand binnenlopen wordt door de meesten niet op prijs gesteld. Samen maar toch zelfstandig, een oplossing voor de toekomst die nu al bestaat."

Het hele artikel lezen? Dat kan: hier


Van Speijk