sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Subsidie voor de eerste serieuze stap naar collectief wonen

PUBLICATIEDATUM: 16 november 2022

Subsidieregeling collectieve wooninitiatieven Provincie Zuid-Holland


publicatiedatum: 16 november 2022

Interview met Nicolien de Heer

Over de Subsidieregeling plankosten Collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland

Door Terry van der Heide, directeur Centrum Groepswonen, 18 oktober 2022

Subsidie voor de eerste serieuze stap naar collectief wonen

Steeds vaker nemen burgers het initiatief om hun woontoekomst in eigen hand te nemen. De provincie Zuid-Holland ondersteunt deze ontwikkeling graag met een eigen subsidieregeling. Deze kan nog tot 1 januari 2023 aangevraagd worden. Reden om eens langs te gaan in het provinciehuis.

Er bestaan inmiddels twee belangrijke stimuleringsregelingen van de rijksoverheid om collectieve wooninitiatieven van burgers te ondersteunen: De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) en de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten Ouderenhuisvesting (SOO). Provincies lijken deze ontwikkeling nu ook op te pakken. Zo heeft de provincie Zuid-Holland sinds 1 januari 2022 een aantrekkelijke subsidieregeling voor startende collectieve wooninitiatieven. Een reden voor Centrum Groepswonen Den Haag om op een warme oktoberochtend in het pas gerenoveerde provinciehuis van Zuid-Holland in gesprek te gaan met Nicolien de Heer.

Doel subsidieregeling

Nicolien is senior beleidsadviseur Wonen Midden-Holland en Haaglanden en houdt zich bezig met woningbouwversnelling in Zuid Holland. De nieuwe provinciale subsidieregeling valt daarmee onder haar verantwoordelijkheid. Enthousiast licht zij de nieuwe regeling toe: ‘De nieuwe regeling maakt het mogelijk de kosten die gemaakt worden om de financiële haalbaarheid van een collectief wooninitiatief te toetsen gesubsidieerd te krijgen. We willen als provincie Zuid-Holland een grotere diversiteit aan woningbouw stimuleren. In dat kader horen wij graag welke ideeën er onder burgers leven als het gaat om hun eigen woning en woonwensen. Niet iedereen wil immers in een standaard eengezinswoning of een doorsnee appartement wonen. Meer diversiteit geeft een fraaier stadsbeeld en biedt ook meer mogelijkheden voor doorstroming en ontmoeting.’

De burger aan zet

Nicolien vervolgt: ‘Over het algemeen zijn het de projectontwikkelaars en de woningcorporaties die het woonbeeld bepalen. Met deze nieuwe subsidieregeling hoopt de provincie dat meer mensen de stap durven te nemen om hun eigen woonideaal zelf te gaan realiseren. De ervaring leert dat vooral 50-plussers deze stap durven te nemen. Maar ook starters en jonge gezonnen worden op deze manier gestimuleerd hun woonwensen zelf vorm te geven.’

De subsidieregeling is laagdrempelig en vooral bedoeld om de eerste stap naar een collectief wooninitiatief te zetten. Die eerste stap vergt moed en energie en met de regeling hoopt de provincie wellicht het juiste laatste zetje te geven. Met het beschikbare bedrag kunnen de kosten van een haalbaarheidsonderzoek van het collectieve wooninitiatief worden gedekt. Iedereen, jong en oud, kan de subsidie aanvragen. Het initiatief moet wel serieus zijn. Vandaar dat aangetoond moet worden dat men georganiseerd is, bijvoorbeeld in de vorm van een vereniging of een wooncoöperatie. Daarnaast is het essentieel dat er zicht is op een kansrijke locatie waar zowel de eigenaar van de locatie als de gemeente achter staan.

Er is nog budget: vraag snel aan!

Omdat de regeling nieuw en daardoor relatief onbekend is werken Centrum Groepswonen en de LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen) samen met de provincie om de regeling onder de aandacht van startende wooninitiatieven in Zuid-Holland te brengen. Nicolien: ‘De subsidieregeling loopt tot 1 januari 2023 en er is nog budget beschikbaar. Daarom roep ik iedereen die bezig is met een mooi collectief wooninitiatief op om vooral een aanvraag in te dienen!’

Op dinsdagavond 6 december 2022 organiseren LVGO en Centrum Groepswonen een webinar speciaal voor collectieve wooninitiatieven in Zuid-Holland. Vragen als: Hoe zet je een woongemeenschap op? Wat komt erbij kijken? Hoe maak je goed gebruik van de financiële regeling van de provincie? komen aan de orde. Opgeven kan via de website van LVGO. Klik hier om je meteen op te geven.

Alle benodigde informatie over de subsidieregeling Plankosten voor collectieve wooninitiatieven in Zuid-Holland is te vinden op de website van de provincie Zuid-Holland www.provinciezuid-holland.nl, op de website van Centrum Groepswonen onder subsidieregelingen en op de website van LVGO www.lvgo.nl