sluit
sluit
Publicatie over groepsvorming: 'Samen komen we er wel' Meer lezen en downloaden?

Groepswonen in Den Haag

Informatie - Advies - Ontwikkeling

Groepswonen in Den Haag


Wat is groepswonen?

De essentie van groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband.

Je hebt je eigen woonruimte, maar er is in jouw directe leefomgeving een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Groepswonen is niet alleen een middel tegen eenzaamheid maar gemeenschappelijk wonen is vooral ook gewoon fijn:

Je kent elkaar

Je mag elkaar

Je helpt elkaar

Je maakt plezier met elkaar


Vergelijkbare termen

co-housing of centraal wonen

co- living

gemeenschappelijk wonen

knarrenhof

samenhuizen (Belgische term)

thuishuis

woongemeenschap

woongroepen

stadsdorpen


Waarom groepswonen?

Ondanks onze rijkdom en onze overvloed aan communicatiemiddelen blijken sociale verbanden in ons land en in onze stad helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn als je zou denken.

Een gebrek aan een sociaal netwerk leidt gemakkelijk tot eenzaamheid. In onze, snel vergrijzende, stad is veel eenzaamheid onder ouderen. Maar niet alleen de ouderen ontbreekt het vaak aan sociale verbanden, in een aantal Haagse woonwijken wordt de noodklok geluid omdat hele bevolkingsgroepen in een sociaal isolement dreigen te komen. Het wonen in een groep is een prachtig middel om er voor te zorgen, dat de gewenste sociale verbanden er wel zijn, waardoor mensen gezonder en gelukkiger leven en mee doen met de maatschappij.


Groepswonen is voor iedereen!

De meeste mensen denken, dat je alleen in aanmerking komt om te gaan groepswonen als je op gevorderde leeftijd bent. Het klopt, dat er veel groepen zijn voor 50-plussers en sinds er geen nieuwe verzorgingshuizen gebouwd worden wordt het wonen in een groep gezien als een goed alternatief. Maar ook onder jongeren is er veel belangstelling om te gaan groepswonen en steeds meer zie je dat er groepen ontstaan waar zowel jongeren als ouderen wonen.


Groepswonen voor mensen met een beperking.

Groepswonen, zoals wij dat bekendheid geven is voor mensen, die zelfredzaam zijn. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Met name (jong-) volwassenen, die enkel een lichamelijke beperking hebben willen graag in een woongroep wonen. Op deze manier hebben ze steun aan elkaar en is het gemakkelijker om gezamenlijk zorg in te kopen.


Groepswonen geschiedenis.

Groepswonen is een woonconcept dat in Den Haag rond 1984 is gestart. Deze groepen waren van oorsprong bedoeld voor 50-plussers. Dit initiatief begon met een aantal betrokken particulieren en werd direct omarmd door de gemeente Den Haag. Het idee was om met een aantal generatiegenoten bij elkaar in een groep te gaan wonen. Voor aanspraak en ook om een beetje voor elkaar te zorgen. Zo zijn de eerste woongroepen voor ouderen ontstaan. In de jaren 80 en 90 volgden nog 30 woongroepen, allemaal met een eigen karakter. Vrijwel alle woongroepen zijn gehuisvest in complexen van de Haagse woningcorporaties. Veel van de huidige woongroepen zijn aangesloten bij de Vereniging Groepswonen Door Ouderen, afgekort: GDO. Een woongroep voor ouderen bestaat over het algemeen uit 20 huishoudens die een gemeenschappelijke ruimte delen en samen een zelfstandige vereniging vormen. Elke woongroep bepaalt de eigen statuten en cultuur.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de maatschappij; ook op het gebied van wonen en zorg. De verzorgingshuizen verdwijnen en iedereen wordt geacht zo lang mogelijk thuis te wonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een manier van wonen en leven, die hen bij het ouder worden geborgenheid, veiligheid en nabuurschap biedt. Groepswonen kan hiervoor een oplossing zijn. Ook in Den Haag zien wij een toenemende vraag naar nieuwe groepen, divers in leeftijd, achtergrond en economisch draagvlak. En hiermee samenhangend de vraag naar voorlichting, advies en ondersteuning. Het Centrum Groepswonen is ontstaan uit deze behoeften en bouwt verder op de kennis en ervaring, die de afgelopen 35 jaar in Den Haag op dit terrein is opgebouwd.