Groepswonen in Den Haag

Al meer dan 35 jaar

Groepswonen in Den Haag


Groepswonen is een woonconcept dat in Den Haag rond 1984 is gestart. Deze groepen waren van oorsprong bedoeld voor 50-plussers. Dit initiatief begon met een aantal betrokken particulieren en werd direct omarmd door de gemeente Den Haag. Het idee was om met een aantal generatiegenoten bij elkaar in een groep te gaan wonen. Voor aanspraak en ook om een beetje voor elkaar te zorgen. Zo zijn de eerste woongroepen voor ouderen ontstaan. In de jaren 80 en 90 volgden nog 30 woongroepen, allemaal met een eigen karakter. Vrijwel alle woongroepen zijn gehuisvest in complexen van de Haagse woningcorporaties. Veel van de huidige woongroepen zijn aangesloten bij de Vereniging Groepswonen Door Ouderen, afgekort: GDO. Een woongroep voor ouderen bestaat over het algemeen uit 20 huishoudens die een gemeenschappelijke ruimte delen en samen een zelfstandige vereniging vormen. Elke woongroep bepaalt de eigen statuten en cultuur.

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de maatschappij; ook op het gebied van wonen en zorg. De verzorgingshuizen verdwijnen en iedereen wordt geacht zo lang mogelijk thuis te wonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een manier van wonen en leven, die hen bij het ouder worden geborgenheid, veiligheid en nabuurschap biedt. Groepswonen kan hiervoor een oplossing zijn. Ook in Den Haag zien wij een toenemende vraag naar nieuwe groepen, divers in leeftijd, achtergrond en economisch draagvlak. En hiermee samenhangend de vraag naar voorlichting, advies en ondersteuning. Het Centrum Groepswonen is ontstaan uit deze behoeften en bouwt verder op de kennis en ervaring, die de afgelopen 35 jaar in Den Haag op dit terrein is opgebouwd.